Yhtenäiskouluja ja ehkäisyä – kaupunginhallituksen syyskausi alkoi Vaasassa

Syksy ja paluu arkeen on alkanut, vaikka itselläni vasta juuri alkoi loma palkkatyöstä. Sen alkua juhlin lähinnä kokoustamalla: kokoussyksy avattiin eilen kaupunginhallituksen ensimmäisellä kokoontumisella, ja viikoon mahtuu moni muukin kokous.

Eilisen kokouksen listalla oli kaksi minulle erityisen tärkeää asiaa: Vanhan Vaasan koulun tilatarveselvitys ja aloite nuorille tarjottavasta maksuttomasta ehkäisystä. Olen tyytyväinen siitä, että molemmat pykälät menivät kokouksessa läpi kutakuinkin esitysten mukaan.

Vanhan Vaasan koulu on ollut jo jonkin aikaa kaupunkimme murheenkryyni. Koulun tiloissa on kärsitty sisäilmaongelmista ja jokaisen korjausyrityksen jälkeen on löytynyt uusi ongelma toisesta osasta kiinteistöä. Keväällä kasvatus- ja opetuslautakunta teki päätöksen, jonka mukaan koulun oppilaat ovat nyt syksyllä aloittaneet Palosaaren koulussa ja vanha rakennus puretaan. Tilatarveselvityksen tarkoituksena oli päättää, rakennetaanko uusi kiinteistö nykyiselle tontille vai luodaanko uusi yhtenäiskoulu Variskan koulun yhteyteen. Esitykseksi valikoitui vaihtoehdoista jälkimmäinen, yhtenäiskoulun perustaminen.

Yhtenäiskoulut ovat uusi tapa ajatella koulua. Enää ei katsota, että on pedagogisesti järkevää erottaa teini-iän kynnyksellä ja pahimmassa teini-iässä olevat oppilaat omaan yksikköönsä. Peruskoulun koulupolusta tahdotaan sen sijaan tehdä yhtenäinen aina ensimmäisiltä luokilta toiselle asteelle siirtymiseen saakka.

Yhtenäiskouluilla on monia etuja. Niistä kolme tärkeintä ovat mielestäni juuri koulupolun yhtenäisyys sekä opetusresurssien ja tilojen joustavampi käyttö.

Myös opettajat hyötyvät yhtenäiskoulusta, kun voivat käyttää ammattitaitoaan laajemmin. Monella opettajalla on nykyisin kaksoispätevyys, eli he ovat päteviä sekä luokanopettajina että tietyn aineen opettajina. Opettaja pystyy vapaammin liikkumaan ylä- ja alakoulun välillä, kun koulu tilat ovat yhteiset. Tilojen yhtenäisyys helpottaa tilannetta myös silloin, kun oppilaiden määrä vähenee joko ala- tai yläkoulun puolella. Enää ei tarvitse miettiä mihin kouluun lapset siirretään tyhjentyvistä tiloista, vaan esimerkiksi alakoulun käytöstä vapautuvia luokkahuoneita voidaankin ottaa yläkoulun käyttöön.

Yhtenäiskoulu ei siis lisää joustavuutta vain opettajien osaamisen käyttämisessä ja tilojen hyödyntämisessä, vaan myös jokaisen koululaisen elämässä. Parhaimmillaan yhtenäiskoulu tarjoaa teini-ikäiselle mahdollisuuden siirtyä isompien maailmaan silloin, kun se itsestä tuntuu luontevalta.

Tutkimukset osoittavat, että yhtenäiskoulut ovat itse asiassa rauhoittaneet  yläkoululaisia. Itse uskon, että kuudesluokkalaiselle, joka ei vielä ole valmis siirtymään ”isojen” maailmaan on pelkästään hyväksi se, että pihapiiristä löytyy vielä leikkitelineet ja niihin kavereita, vaikka nuorempia olisivatkin. Yhtenäiskoulussa henkilökunta myös tuntee oppilaan koko koulupolun ajan, mikä lisää oppilaan tunnetta turvallisuudesta ja ehkä tutut opettajat myös vähentävät teinin uhmaa.

Yhtenäiskouluihin liittyy myös ymmärrettäviä pelkoja: onko pienelle seitsenvuotiaalle turvallista käydä samaa koulua isojen ysiluokkalaisten kanssa? Kiusataanko pikkuisia tai leviävätkö päihteet entistä nuoremmille?

Koulukiusaaminen ja päihteiden käyttö aiheuttavat isoja ongelmia nuorille. Nuorten päihteidenkäyttö on otettava tosissaan ja siihen on puututtava erilaisilla toimenpiteillä.  Itse en kuitenkaan usko, että niiden ensisijainen ehkäisykeino on yhtenäiskoulujen luomisen torppaaminen ja pienempien lasten eristäminen nuorista ovat oikeita ratkaisuja ongelmiin.

Maksuton ehkäisy nuorille oli toinen minulle erityisen tärkeä pykälä. Vastaava aloite on tehty useassa muussakin kaupungissa ja se on myös saanut positiivisen vastaanoton. Nuorille tarjottava maksuton ehkäisy on myös Vihreiden Nuorten yksi tärkeimpiä teemoja.

Vastauksessa aloitteeseen ehdotettiin kuitenkin hieman erilaista Vaasan mallia hyvin perusteltuna. Vaasassa nuorten raskaudenkeskeytysten ja sukupuolitautitartuntojen määrät ovat valtakunnalliseen tasoon verrattuna vähäiset. Isompi huolenaihe kaupungissamme on se, ettei ehkäisyyn kiinnitetä huomiota tarpeeksi ajoissa synnytyksen jälkeen. Tämä johtaa raskaudenkeskeytyksiin naisilla, jotka ovat vastikään synnyttäneet.

Vaasan malli puuttuisi siis nimenomaan raskauden aikaiseen ehkäisyneuvontaan ja ehkäisyvälineiden maksuttomuuteen raskauden jälkeen. Nuoria ei toki unohdeta kokonaan, vaan tarkoitus on lisätä maksuttomien kondomien jakelua kouluissa ja lisätä uusia ehkäisyvaihtoehtoja maksuttomaan ehkäisyn aloittamiseen e-pillereiden lisäksi. Ilmaisen aloituspakkauksen kestoa jatketaan nykyisestä kolmen kuukauden ajasta vielä kuudella lisäkuukaudella.

Olen iloinen, ettei aloitetta käsitelty vain kyllä tai ei -linjalla, vaan viranhaltijat olivat valmistelussaan etsineet kuntalaisia eniten hyödyttävät toimenpiteet! Kiitos siitä!