Ehdolla kuntavaaleissa 2017

Olen saanut olla mukana Vaasan kaupunginvaltuustossa viimeiset neljä ja puoli vuotta. Aika on ollut mielenkiintoista ja opettavaista, ja kasvattanut entisestään haluani vaikuttaa niin kotikunnassani kuin maanlaajuisestikin. Tahdon jatkaa valtuustossa, koska tahdon puolustaa jokaisen lapsen oikeutta kokoaikaiseen päivähoitoon vanhempien työtilanteesta riippumatta, valita puhtaampaa energiaa ja kaavoittaa kestävästi, puolustaa arvokkaita luontokohteita, kuten Mustikkamaata, ja panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn esimerkiksi turvaamalla perheiden matalan kynnyksen palvelut.

Kunnissa tehdään paikallisella tasolla isoja päätöksiä, jotka vaikuttavat paitsi minun takapihaani, myös globaalisti. Tahdon olla mukana vaikuttamassa siihen, että Vaasassa tehdään vastuullisia ja kestäviä päätöksiä, joiden avulla kaupungistamme tulee viihtyisämpi ja onnellisempi.

Haluan varmistaa, että Vaasan kunnianhimoisen energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteet toteutuvat. Parempi Vaasa tukee energiaklusteriaan ottamalla entistä enemmän omassa energiantuotannossa testattavaksi ja käyttöön uusia innovaatioita, joita alueen yritykset tekevät. Kestävillä energiavalinnoilla ja hankinnoilla varmistamme, että saavutamme tavoitteemme olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä.

Tahdon pitää huolta siitä, että päätöksiä tehdään ennaltaehkäisevästi ja kestävästi niin, että mietitään päätösten taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Parempi Vaasa ehkäisee eriarvoistumista ottamalla aina päätöksenteossa huomioon esimerkiksi lapsi- ja sukupuolivaikutukset. On muistettava, että talous on väline hyvinvoinnin lisäämiseen, ei itseisarvo, ja että monet nopeita säästöjä aiheuttavat leikkaukset aiheuttavat menoja myöhemmin.

Tahdon edistää sitä, että Vaasassa viihdytään. Paremmassa Vaasassa kehitetään torin ja rannan toimintaa niin, että tekemistä löytyy, mutta samalla tilat pysyvät kaikille avoimina. Kaupungin vetovoimaisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavat paitsi peruspalvelut kuten kaikille lapsille tasa-arvoisesti tarjottava päivähoito ja terveydenhoidon saavutettavuus, myös kulttuuri- ja tapahtumatarjonta, toimiva julkinen liikenne, sekä läheltä löytyvät virkistysalueet, joissa pääsee hengähtämään luonnon keskelle.

Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017. Varmista äänelläsi, että vihreitä arvoja puolustetaan Vaasan valtuustossa jatkossakin! Tästä voit käydä katsomassa vastaukseni Ylen vaalikoneessa, sekä vaaligallerian videoni.