Vi kan hitta gröna lösningar för både staden och landsbygden

Jag är en Grön som älskar både staden och landsbygden!

För 12 år sedan flyttade jag från Kauhajoki till Vasa för att studera engelska på universitetet. På samma gång fick jag tack vare min sambo ett nytt hemspråk, svenskan.

Till yrket är jag översättare (engelska, svenska, finska) och försäljare.

Livet har gett mig mycket, och jag får förstås tacka min underbara familj för det, men också Finlands välfungerande socialskydd. Jag vill att Finland också i framtiden är ett land där alla har rätt till ett bra liv, högklassig utbildning och fungerande hälsovård. Det går inte att ta Finland som välfärdsstat förgiven, utan vi måste jobba för att både bevara och uppdatera dess funktioner.

Jag vill jobba för att stärka jämställdheten mellan könen, för det kommer alla till nytta. Föräldraledigheten måste delas jämnare mellan könen, och den måste gälla alla typer av familjer. Varje barn måste ha rätt till småbarnsfostran. Den subjektiva rätten till dagvård ger familjer chansen att bestämma över sitt eget bästa.

Både staden och landsbygden kan dra nytta av gröna lösningar. Ett grönt tak kan göra stadens luft renare och ljudnivån lägre, medan förnybar energi kan ge mera inkomster till lantbrukare. Jag tror att naturens och djurens välmående också ökar bondens välmående.

Jag vill jobba för att vi koncentrerar oss på att se framåt och hitta välfungerande lösningar istället för att titta bakåt och se vad som inte fungerar!