Nämnden behöver feedback från föräldrarna

Jag skrev en insändare till Vasabladet, och den blev publicerad 14.2.2015. Kirjoitin mielipidekirjoituksen esikouluopetuksen järjestämisestä lapsen koulupiirissä päiväkodin sijaan Vasabladetiin, ja se julkaistiin 14.2. Samasta aiheesta voit lukea suomeksi blogikirjoituksesta nimeltä Koulupolku.

Johanna Stenback lyfte i Vbl 6.2 upp en viktig fråga om förskoleundervisningen. Hon fick ett svar från både Ulla Granfors, som är ordförande för svenska sektionen för nämnden för småbarnsfostran, och Lillemor Gammelgård, direktör för småbarnsfostran. Svaret var, att enligt lagen måste barn gå i förskola i sitt eget skoldistrikt.

Den lagen finns för att på förhand binda barnen till sin framtida skolgrupp. Idén är bra, men i verkligheten fungerar det inte så i Vasa. Som Gammelgård säger i svaret, kan barnen i Vasa ibland behöva flytta två gånger: först från dagis till förskola, och sedan igen från förskola till skola. Enligt mig är detta en dålig lösning. Om vi kan garantera att barnen får börja första klass med sin förskolegrupp är beslutet att flytta barnen från dagis ett år före skolan börjar helt rätt.

Om vi redan vet, att barnen måste flytta på nytt ett år senare, måste vi tänka om.

Vi måste göra beslut som är de bästa för barnen. Om vi pga. det blir prickade av Regionförvaltningsverket måste vi kunna förklara situationen. Om det inte går att ordna så att barnen får gå i samma grupp från förskola till skola så är flytten helt meningslös och stöder inte lagtextens anda.

Bästa lösningen för alla skulle naturligtvis vara om alla barn skulle rymmas i sitt eget skoldistrikt och få gå i förskola i sin egen närskola. Tills vi kan nå detta mål, måste vi kunna tänka utanför reglerna. Dessa regler är gjorda för barnens bästa men i det här fallet kan det vara ett dåligt beslut med tanke på barnets välmående.

Då staden tar beslut om barnens skolgång, måste föräldrarna kunna lita på att besluten är gjort med omtanke om varje barns individuella välmående. Vi som sitter i nämnden och sektionerna för småbarnsfostran måste kunna göra goda beslut.

Johanna Stenback är orolig över att det är Excel-tabeller som styr barnens framtid. Utan familjernas feedback är vi i nämnden beroende på de här tabellerna. Att få veta hur våra beslut påverkar barnens och familjens vardag är viktigt. Kritiken som vi får från föräldrarna kan inte ignoreras och förklaras bort bara genom att läsa lagtexten. Lagen måste fungera för människans bästa, och därför måste vi lyssna på föräldrar och försöka hitta på lösningar som fungerar för familjens bästa.