Minna Canth, tasa-arvo, ja yhteiskunnan rakenteet

Hyvää Minna Canthin päivää, tasa-arvon päivää!

Aamulla alueen ehdokkaita kokoontui aiheen tiimoilta paneeliin, jonka oli järjestänyt Pohjanmaan tasa-arvoryhmä.

Paneeliin sai valmistautua miettimällä valmiiksi yhden tasa-arvoon liittyvän asian, jota tahtoo edistää seuraavalla eduskuntakaudella. Itselläni niitä on monia, ja eivätkä ne kaikki liity suoran sukupuolten tasa-arvoon. Tahdon eduskunnassa edistää myös sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa.

Minusta Minna Canthin päivässä on erityisesti kyse sukupuolen tasa-arvoon liittyvistä asioista. Tahdon olla vaikuttamassa sen edistämiseen, ja tahdon jokaisessa päätöksessä ottaa huomioon sen vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tapoja, joilla tasa-arvoa tulisi Suomessa edistää, on monia. Tahdon muuttaa järjestelmämme siten, että esimerkiksi vanhempainvapaiden kustannukset jaetaan tasan työnantajien kesken, ja myös itse vanhempainvapaat tasaisemmin vanhempien kesken. Naisten asemaa työelämässä on parannettava, ja sukupuolten välinen palkkakuilu on poistettava.

Valitsin kuitenkin aiheekseni tasa-arvoisen kohtaamisen päiväkodeissa ja kouluissa koska uskon, että siten luomme tulevaisuuden tasa-arvolle pohjan. Se, että lapset kohdataan yksilöinä eikä sukupuolensa edustajina, auttaa tulevaisuudessa murtamaan sukupuolittuneita rooleja kuten jakoa miesten ja naisten ammatteihin – mikä taas suoraan vaikuttaa miesten ja naisten välisiin palkkaeroihin. Yksilönä kohtaaminen helpottaa myös niiden asemaa, joiden sukupuoli-identiteetti on kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolella. Se antaa lapselle mahdollisuuden kehittyä omana itsenään, ilman sukupuolittuneita odotuksia.

Valmistelin minuutin puheen, mutta paneelissa saikin puhua vain kaksikymmentä sekuntia. Paneelin aikana kuitenkin keskusteltiin paljon kasvatuksesta, joten sain asiani sanottua vapaammassa muodossa. Puheesta tuli kuitenkin niin hyvä, että laitan sen tähän!

”Rakentaaksemme tulevaisuuden tasa-arvoa, rikkoaksemme sukupuolittuneet rakenteet yhteiskunnassamme, meidän tulee aloittaa lapsista.

Lapset on kohdattava kouluissa ja päiväkodeissa omana itsenään, ei sen kautta, mitä sukupuolta he edustavat.

Tahdon, että tasa-arvoinen kohtaaminen on asia, johon panostetaan päiväkoti- ja kouluhenkilökuntamme koulutuksessa. Liian moni kasvattaja vahvistaa huomaamattaan sukupuolittuneita rooleja.

Tytöille on tarjolla pikku apurin rooli. Pojille ei anneta vastuuta edes itsensä pukemisesta.*

Pojat saavat jo päiväkodeissa enemmän äänitilaa, tytöt opetetaan odottamaan vuoroaan.

Tasa-arvoinen kohtaaminen on otettava osaksi koulu- ja päiväkotihenkilökunnan koulutusta. Kasvatusjärjestelmämme tulee tukea jokaista lasta yksilönä, jokaisen lapsen omien vahvuuksien kehittämistä ja heikkouksien työstämistä.

Näin jokainen lapsi voi kehittyä omaksi parhaaksi itsekseen.

Näin me luomme edellytykset tulevaisuuden tasa-arvolle”

*Tasa-arvoista kohtaamista on tutkittu Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeessa Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa. Hankkeessa on havainnoitu arkisia tilanteita esimerkiksi videoimalla, ja puheessa mainitsemani sukupuolittuneet roolit ovat osa havaintoja. Lisää hankkeesta voit lukea täältä.