Koulupolku

Meillä täällä Vaasassa puhuttaa lasten koulutie. Tiettyjen alueiden koulut pursuaa yli äyräiden, ja lapsia joudutaan siirtelemään vähän väliä koulusta toiseen. Saman alueen lapset jaetaan useisiin eri kouluihin, jotka täyttävät lähikouluperiaatteet, ja jopa saman perheen lapset saattavat päätyä eri kouluihin.

Tämä ongelma on ollut olemassa jo tovin, eikä ratkaisua näy. Kasvavalle, lapsiperherikkaalle alueelle luvattu uusi koulu ei valmistukaan vuonna 2018, kuten luvattu. Vaasa aikoo, lapsimäärän vuosittaisesta kasvusta huolimatta, pärjätä nykyisellä kouluverkolla.

Jo silloin, kun aloitin kaupunginvaltuutettuna, tämä asia puhutti paljon. Silloin puhuttiin lähinnä siitä, että lapsia jouduttiin siirtämään luokaltaan toiseen kouluun tilanpuutteen takia. Vanhempia huolestutti se, että lapsi revitään irti jo muodostuneista ystävyyssuhteista sekä se, että asuinalueiden yhteisöllisyys oli vaarassa, kun saman alueen lapset käyvät eri koulua.

Ongelmia, ja kitkaa vanhempien ja viranomaisten välillä aiheuttaa myös esikouluopetus. Vaasa on saanut moitteita sen järjestämisestä päiväkodeissa, vaikka jokaisen lapsen tulisi siirtyä esikoulun omaan koulupiiriinsä. Vaasa on ottanut opikseen, ja kaikki esiopetus on siirretty koulupiireihin. Esikoulu on myös juuri muuttunut pakolliseksi, mikä jonkin verran lisää lapsia esikoululuokilla.

Se, että lapsi siirtyy esikouluun omaan koulupiiriinsä, on minusta ihan perusteltua. Lapsi saa jo vuoden etukäteen tutustua tuleviin luokkatovereihinsa, ja siirtyy sitten saman ryhmän kanssa ensimmäiselle luokalle. Näin siis teoriassa. Tämä on käsittääkseni lain henki.

Koska Vaasan koulut ovat täynnä, eivät kaikki lapset kuitenkaan mahdu lähikouluunsa. Saattaa käydäkin niin, että lapsi siirtyy tutusta ja turvallisesta päiväkodistaan vuodeksi esikouluun. Vuoden kuluttua tutuksi tulleesta ryhmästä sitten taas siirrytään uuteen ryhmään ensimmäiselle luokalle.

Tässä tilanteessa, kun vanhemmille on jo tuttua se, että lapsi saattaa hyvinkin vielä vaikkapa kolmannen luokan jälkeen joutua tilanpuutteen takia siirtymään eri kouluun, on varsin perusteltua se, että ollaan huolissaan. Mihin katosi tuttu lähikoulu?

Voisiko olla, että aluehallintovirastokin sallisi menettelyn jossa lapset jaetaan esikouluihin sen mukaan, missä he todella tulevat aloittamaan koulunsa? Entä jos säännöistä joustettaisiin lasten edun nimissä? Pitäisikö lapsia esikouluihin ja kouluihin jaettaessa ottaa huomioon myös nuoremmat sisarukset ja se, mihin heidät tullaan laittamaan kouluun?

Jos tässä on liikaa työtä, jos se on liian monimutkaista, niin sitten asiaa tulee lähestyä toiselta kantilta: Vaasan kouluissa ei riitä tilaa kaikille alueen lapsille, ja asialle on tehtävä jotain.