Jag vill fortsätta i Vasa stadsfullmäktige

Under de senaste fyra åren har jag haft förmånen att sitta i Vasa stads fullmäktige. Tiden har varit intressant och lärorik, och det har ytterligare ökat min vilja att påverka politiskt både i min hemstad och på det nationella planet. Jag vill fortsätta i fullmäktige och då försvara varje barns rätt till dagvård på heltid oberoende föräldrarnas arbetssituation, välja renare energi och satsa på hållbarhet i stadsplaneringen, försvara värdefulla platser i naturen så som Blåbärslandet och satsa på förebyggandet av problem genom att tex. trygga familjernas basservice.

I kommunerna görs lokala beslut som de facto är stora och som både påverkar min närmiljö men också globalt. Jag vill se till att vi i Vasa gör ansvarsfulla och hållbara beslut som möjliggör att vår stad blir ännu mer trivsam och lycklig.

Jag vill säkerställa att Vasas ambitiösa energi- och klimatprogram genomförs. Ett bättre Vasa stöder energiklustrets företag genom att testa och använda de nya innovationerna i ännu större grad. Genom att göra energisnåla val och investeringar säkerställer vi att vi uppnår stadens mål att år 2035 vara en kolneutral stad.

Jag vill se till att besluten är hållbara och görs i förebyggande syfte på ett sådant sätt så att vi med jämna mellanrum betänker beslutens ekonomiska och sociala effekter. Ett bättre Vasa motarbetar ökande ojämlikhet genom att alltid ta barnen och könsrollerna i beaktande i alla sina beslut. Vi behöver komma ihåg att ekonomin är ett instrument för att öka välmåendet, inte ett självändamål och att snabba inbesparingar ofta resulterar i utgifter senare.

Jag vill främja att man trivs i Vasa. I ett bättre Vasa utvecklar man torget och stranden så att där finns aktivitet, men på samma gång så att områdena är tillgängliga för alla. Stadens dragningskraft och trivsel byggs upp av förutom basservice så som en jämlik dagvård för alla och en tillgänglig hälsovård också av ett kultur- och evenemangsutbud, fungerande kollektivtrafik och närliggande rekreationsområden som ger invånarna möjlighet att enkelt pusta ut i naturen.

Fullmäktigevalet arrangeras den 9.4.2017. Med din röst säkerställer du att de gröna värderingarna försvaras i Vasa fullmäktige också i framtiden! Här kan du läsa mina svar i Yles valkompass och se min video i valgalleriet.