Det finns alternativ

Texten är publicerat i Vasabladet 10.10.2015 och srivet i samarbete med de grönas ordförande Ville Niinistö.

Bristen på mod och visioner lyser igenom i regeringen Sipiläs finanspolitik och arbetslivslinjeringar. Regeringens lösning på finanskrisen riskerar fördjupa den än mera.

Man vill göra än något, vilket betyder stora nedskärningar i skolor och daghem samt i socialskydd och löner. Regeringen vill beskära kraftigt också i naturskyddet och avsluta det pågående biståndsprogrammet.

De Gröna erbjuder ett hållbart alternativ till regeringens linje.

Regeringen backade efter de offentliga påtryckningar från sitt tvång att beskära de kvinnodominerande låg- och medelinkomstbranchernas söndags- och övertidstillägg. En minskning av semesterpenningen är mera rättvist. Den första sjukdagen förblir lönefri och semestern kortas.

Detta motiveras med behovet att skapa mera arbete i Finland och att få exporten att dra genom att sänka enhetskostnaderna. Vi vill fråga Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna hurudant Finland vi bygger tillsammans. Med regeringens linje gör vi Finland till ett råvarulager för ökade inkomstskillnader, billigt arbetskraft och låg kunskapsnivå.

Det finns inga garantier för att en minskning av lönerna ger flera arbetsplatser, vilket också ekonominobelisten Joseph Stiglitz påpekade. Om inkomsterna minskar så minskar också den inhemska efterfrågan, och ekonomin stagnerar.

Den väg regeringen valt för Finland allt längre bort från den nordiska välfärdsmodellen.

Vi gröna skulle balansera ekonomin mera sansat och förnya den mer humant. Vi skulle lotsa in folk i arbetslivet med en grundlön och skapa arbetsplatser med en energireform. Nedskärningar inom utbildningen och forskning är nedskärningar av kommande generationens förutsättningar.

Finland kan inte konkurrera med låglöneländerna i Asien, inte ens mot Estland. Vår enda hållbara konkurrensfördel finns i våra huvuden: en välutbildad arbetskraft.

Regeringen ämnar trots det beskära i utbildningen totalt 3 miljarder euro redan denna regeringsperiod. Tvärtemot vad statsminister Sipilä påstår är dessa nedskärningar inte nödvändiga.

Det finns alternativ i politiken.

De Grönas alternativ är att i stället för att beskära de stöd som har en negativ inverkan på miljön. Som alternativt till nedskärningar till utbildningen föreslår vi beskärningar i de överstora kilometerersättningarna.

Alla nedskärningar inom småbarnsfostran och ökningar av gruppstorlekarna i grundskolan kunde förhindras om de som använder sin bil i arbetet inte skulle tjäna extra på det. Nyckeln till de österbottniska landskapens framgångar är högklassig utbildning och innovationer inom förnybar energi.

Vasaregionens energikluster sysselsätter cirka 11 000 personer och står för cirka 30 procent av Finlands energiteknologiska export trots att regionens andel av landet befolkning är endast 2 procent.

De grönas alternativ, som bygger på fostran och utbildning, ger även i fortsättningen goda förutsättningar till liknande framgångshistoria.

De gröna delar inte regeringens dystra vision av Finlands framtid.

Vi vill hålla fast vid det som är värdefullt i Finland och förnya det som inte fungerar.

Vi vill bevara Finland som ett jämställt, rättvist nordiskt välfärdsland med välutbildad arbetskraft.

Ville Niinistö, ordförande, de gröna

Laura Ala-Kokko, ordförande, de gröna i Vasa valkrets