Yhtenäiskouluja ja ehkäisyä – kaupunginhallituksen syyskausi alkoi Vaasassa

Syksy ja paluu arkeen on alkanut, vaikka itselläni vasta juuri alkoi loma palkkatyöstä. Sen alkua juhlin lähinnä kokoustamalla: kokoussyksy avattiin eilen kaupunginhallituksen ensimmäisellä kokoontumisella, ja viikoon mahtuu moni muukin kokous.

Eilisen kokouksen listalla oli kaksi minulle erityisen tärkeää asiaa: Vanhan Vaasan koulun tilatarveselvitys ja aloite nuorille tarjottavasta maksuttomasta ehkäisystä. Olen tyytyväinen siitä, että molemmat pykälät menivät kokouksessa läpi kutakuinkin esitysten mukaan.

Vanhan Vaasan koulu on ollut jo jonkin aikaa kaupunkimme murheenkryyni. Koulun tiloissa on kärsitty sisäilmaongelmista ja jokaisen korjausyrityksen jälkeen on löytynyt uusi ongelma toisesta osasta kiinteistöä. Keväällä kasvatus- ja opetuslautakunta teki päätöksen, jonka mukaan koulun oppilaat ovat nyt syksyllä aloittaneet Palosaaren koulussa ja vanha rakennus puretaan. Tilatarveselvityksen tarkoituksena oli päättää, rakennetaanko uusi kiinteistö nykyiselle tontille vai luodaanko uusi yhtenäiskoulu Variskan koulun yhteyteen. Esitykseksi valikoitui vaihtoehdoista jälkimmäinen, yhtenäiskoulun perustaminen.

Yhtenäiskoulut ovat uusi tapa ajatella koulua. Enää ei katsota, että on pedagogisesti järkevää erottaa teini-iän kynnyksellä ja pahimmassa teini-iässä olevat oppilaat omaan yksikköönsä. Peruskoulun koulupolusta tahdotaan sen sijaan tehdä yhtenäinen aina ensimmäisiltä luokilta toiselle asteelle siirtymiseen saakka.

Yhtenäiskouluilla on monia etuja. Niistä kolme tärkeintä ovat mielestäni juuri koulupolun yhtenäisyys sekä opetusresurssien ja tilojen joustavampi käyttö.

Myös opettajat hyötyvät yhtenäiskoulusta, kun voivat käyttää ammattitaitoaan laajemmin. Monella opettajalla on nykyisin kaksoispätevyys, eli he ovat päteviä sekä luokanopettajina että tietyn aineen opettajina. Opettaja pystyy vapaammin liikkumaan ylä- ja alakoulun välillä, kun koulu tilat ovat yhteiset. Tilojen yhtenäisyys helpottaa tilannetta myös silloin, kun oppilaiden määrä vähenee joko ala- tai yläkoulun puolella. Enää ei tarvitse miettiä mihin kouluun lapset siirretään tyhjentyvistä tiloista, vaan esimerkiksi alakoulun käytöstä vapautuvia luokkahuoneita voidaankin ottaa yläkoulun käyttöön.

Yhtenäiskoulu ei siis lisää joustavuutta vain opettajien osaamisen käyttämisessä ja tilojen hyödyntämisessä, vaan myös jokaisen koululaisen elämässä. Parhaimmillaan yhtenäiskoulu tarjoaa teini-ikäiselle mahdollisuuden siirtyä isompien maailmaan silloin, kun se itsestä tuntuu luontevalta.

Tutkimukset osoittavat, että yhtenäiskoulut ovat itse asiassa rauhoittaneet  yläkoululaisia. Itse uskon, että kuudesluokkalaiselle, joka ei vielä ole valmis siirtymään ”isojen” maailmaan on pelkästään hyväksi se, että pihapiiristä löytyy vielä leikkitelineet ja niihin kavereita, vaikka nuorempia olisivatkin. Yhtenäiskoulussa henkilökunta myös tuntee oppilaan koko koulupolun ajan, mikä lisää oppilaan tunnetta turvallisuudesta ja ehkä tutut opettajat myös vähentävät teinin uhmaa.

Yhtenäiskouluihin liittyy myös ymmärrettäviä pelkoja: onko pienelle seitsenvuotiaalle turvallista käydä samaa koulua isojen ysiluokkalaisten kanssa? Kiusataanko pikkuisia tai leviävätkö päihteet entistä nuoremmille?

Koulukiusaaminen ja päihteiden käyttö aiheuttavat isoja ongelmia nuorille. Nuorten päihteidenkäyttö on otettava tosissaan ja siihen on puututtava erilaisilla toimenpiteillä.  Itse en kuitenkaan usko, että niiden ensisijainen ehkäisykeino on yhtenäiskoulujen luomisen torppaaminen ja pienempien lasten eristäminen nuorista ovat oikeita ratkaisuja ongelmiin.

Maksuton ehkäisy nuorille oli toinen minulle erityisen tärkeä pykälä. Vastaava aloite on tehty useassa muussakin kaupungissa ja se on myös saanut positiivisen vastaanoton. Nuorille tarjottava maksuton ehkäisy on myös Vihreiden Nuorten yksi tärkeimpiä teemoja.

Vastauksessa aloitteeseen ehdotettiin kuitenkin hieman erilaista Vaasan mallia hyvin perusteltuna. Vaasassa nuorten raskaudenkeskeytysten ja sukupuolitautitartuntojen määrät ovat valtakunnalliseen tasoon verrattuna vähäiset. Isompi huolenaihe kaupungissamme on se, ettei ehkäisyyn kiinnitetä huomiota tarpeeksi ajoissa synnytyksen jälkeen. Tämä johtaa raskaudenkeskeytyksiin naisilla, jotka ovat vastikään synnyttäneet.

Vaasan malli puuttuisi siis nimenomaan raskauden aikaiseen ehkäisyneuvontaan ja ehkäisyvälineiden maksuttomuuteen raskauden jälkeen. Nuoria ei toki unohdeta kokonaan, vaan tarkoitus on lisätä maksuttomien kondomien jakelua kouluissa ja lisätä uusia ehkäisyvaihtoehtoja maksuttomaan ehkäisyn aloittamiseen e-pillereiden lisäksi. Ilmaisen aloituspakkauksen kestoa jatketaan nykyisestä kolmen kuukauden ajasta vielä kuudella lisäkuukaudella.

Olen iloinen, ettei aloitetta käsitelty vain kyllä tai ei -linjalla, vaan viranhaltijat olivat valmistelussaan etsineet kuntalaisia eniten hyödyttävät toimenpiteet! Kiitos siitä!

 

Ilmaiset parkkipaikat eivät ole vastaus pysäköintiongelmiin

Valtuuston kokouksessa 12.2.2018 käsiteltiin kokoomuksen valtuutettu Leena Tulimaan aloite pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksuttomaksi Kirkkopuistikko 24-28 välisellä alueella.Hän perusteli maksuttomuutta sillä, etteivät alueella sijaitsevien lukioiden opiskelijat löydä läheltä maksutonta parkkipaikkaa koulupäivänsä ajaksi.  Vastaus aloitteeseen oli hyvä: maksuttomien parkkipaikkojen lisääminen keskustan aluella on vastaan kaupunginvaltuuston hyväksymän energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteita.

Tulimaa kuitenkin esitti aloitteensa palauttamista uudelleenkäsittelyyn, mitä me vihreät tietenkin vastustimme. Onneksi myös valtuuston enemmistö ymmärsi, ettei ilmaisten parkkipaikkojen lisääminen ole kesätävä vastaus pysäköintiongelmiin, eikä aloitetta palautettu. Alta voit lukea valtuustossa esittämäni perustelut.

Valtuutetut, puheenjohtaja,

Leena Tulimaan aloitteessa on varmasti hyvät tarkoitusperät takana. Hänen ratkaisunsa ovat kuitenkin menneestä maailmasta. Ne eivät katso tulevaisuuteen, niin kuin meidän valtuustossa tulisi tehdä.

Ymmärrän hyvin lukiolaisten tuskan siitä, ettei joukkoliikenne Vaasassa, eikä etenkään yhteistyössä naapurikuntien kanssa toimi sillä tasolla, kuin kaupungissa kuuluu. Vastaus tähän ei kuitenkaan ole se, että helpotamme yksityisautoilua. Olemme väärällä tiellä jos totutamme kaupunkimme nuoret jo lukioikäisenä siihen, että autoilu on ainut tapa liikkua kaupungissamme.

Valtuustomme on sitoutunut kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman noudattamiseen ja sen tavoitteiden edistämiseen. Yksi niistä tärkeistä asioista, mihin Vaasassa on korkea aika puuttua, on yksityisautoilun vähentäminen joukkoliikenteen sujuvuutta lisäämällä.

Paitsi että ilmaisten parkkipaikkojen lisääminen on huono ratkaisu energia- ja ilmastotavoitteidemme saavuttamisen kannalta, on se myös hyvin lyhytaikainen ja lopulta toimimaton ratkaisu. Ilmaiset parkkipaikat houkuttelevat ihmisiä tulemaan kaupunkiin nimenomaan yksityisautoillaan. Autojen määrä kasvaa, ja pian ovat uudetkin ilmaiset paikat täynnä.

Kaistojen lisääminen teihin ja ilmaisten parkkipaikkojen tarjoaminen eivät ole ratkaisu ruuhka- ja pysäköintiongelmiin. Toimivalla julkisella liikenteellä ratkaisemme ongelmat edullisemmin ja monialaisemmin, kestävämmällä ja ympäristöystävällisemmällä tavalla.

Myös toimiva joukkoliikenne houkuttelee entistä laajempaa joukkoa käyttämään kaupunkikeskustamme palveluita.

Nyt onkin aika auttaa kaupunkimme asukkaita, niin opiskelijoita, työssäkäyviä, kuin eläkeläisiäkin, yhtä lailla niitä, jotka joutuvat omaa autoa käyttämään työmatkoihin kuin niitä, jotka tahtovat päästä liikkumaan ilman yksityisautoa. Julkisen liikenteen toimivuuteen panostamalla vähennämme ruuhkia, parkkipaikkojen tarvetta ja kaupunkimme hiilipäästöjä.

Tämä tietenkin vaatii myös rahallisia panostuksia. Ne ovat kuitenkin hyötysuhteeltaan varsin edullisia verrattuna vaikkapa lisäkaistojen tai pysäköintihallien rakentamiseen.

Tämän lisäksi olen vahvasti sitä mieltä, että oppilaitostemme vetovoimaisuuden on tultava muista asioista, kuin ilmaisten parkkipaikkojen saatavuudesta. Vetovoimatekijöitä yläasteelta lähtevien opiskelijoiden parissa lienevät laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet ja kaikille kiinteistöjemme käyttäjille esimerkiksi terve sisäilma.

Kiitos!

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen – valtuuston budjettikokous 13.11.2017

Vaasan valtuusto kokoontui 13.11.2017 päättämään vuoden 2018 budjetin käyttötalous-osioista. Vihreä valtuustoryhmä halusi kokouksessa vaikuttaa siihen, että Vaasassa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön yli sektorirajojen. Kannatimme niin terveyskeskusmaksujen poistamista kuin subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista kokoaikaiseksi kaikille vaasalaislapsille.

Tästä voit lukea vihreän valtuustoryhmän budjettikokouksesta enemmän.

Vaasan valtuustossa jatkui kova linja siitä huolimatta, että valtasuhteet muuttuivat huomattavasti kevään kuntavaaleissa. Terveyskeskusmaksut, joita maksavat lähinnä huono-osaisimmat kuntalaiset, pysyvät voimassa. Maksujen poistaminen olisi maksanut noin 500 000€. Myös päivähoito-oikeus tahdotaan valtuuston enemmistön päätöksellä jatkossakin rajata 20 tuntiin viikossa niille lapsille, joiden toinen vanhempi on kotona. Pidin kannatuspuheenvuoron Harri Moision (vas.) esitykseen. PErusteluni siihen, miksi oikeus kokoaikaiseen päivähoitoon tulisi palauttaa jokaiselle vaasalaislapselle (ja mielellään koko suomessa), voit lukea alta.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksien poistaminen

Kannatan valtuutettu Moision esitystä siitä, että subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautetaan jokaiselle vaasalaiselle lapselle, vanhempien työtilanteesta huolimatta. Samoin kannatan esitystä ryhmäkokojen pienentämisestä.

Ennen kaikkea palauttamisessa on kyse lapsen oikeudesta. Suomi on maa, jossa jokaiselle lapselle on tahdottu taata tasa-arvoiset oikeudet riippumatta siitä, mihin kuntaan tai miten varakkaaseen ja koulutettuun perheeseen he ovat syntyneet. Kaikille ilmainen, laadukas koulutus on satavuotiaan maamme ylpeydenaihe.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen oli askel väärään suuntaan. Päätös tehtiin säästöjen toivossa ja ilman todellisia vaikutusten arviointeja, ja monessa kunnassa ollaankin nyt huomattu, etteivät edes säästöt ole toteutuneet toivotussa mittakaavassa. Sen sijaan päätös on vaikeuttanut monen perheen tilannetta. Esimerkiksi kotona olevan työttömän vanhemman on entistä vaikeampi ottaa vastaan työtä lyhyellä varoitusajalla, kun lapsen hoitopaikan saamisesta ei ole tietoa.

Erityisesti päätös on vaikuttanut negatiivisesti naisten työllistymiseen.

Vaasassakin tämän päätöksen täytäntöönpanossa mietittiin vain taloudellisia vaikutuksia. Säästöä tehdään, vakuuttivat viranhaltijat, eikä muita vaikutuksia vaivauduttu miettimään.

Itse kyseenalaistin vahvasti päätöksen vaikutuksia vaasalaisperheiden arkeen, ja vaasalaislapsien hyvinvointiin. Samaan aikaan, kun Subjektiivinen päivähoito- oikeus rajattiin 20 tuntiin viikossa toisen tai molempien vanhempien ollessa kotona, suurennettiin päiväkotien ryhmäkokoja. Meidän varhaiskasvatuksen ammattilaisemme ovat nyt entistäkin kuormitetumpia työssään. Samalla heillä on entistä isompi vastuu siinä, että he huomaavat lapsen pahoinvoinnin.

Silloin, kun lapsen kotona kaikki ei ole hyvin, voidaan lapselle suoda oikeus kokoaikaiseen päivähoitoon. Usein tämän huomaaminen jää päiväkotien henkilökunnan vastuulle. Uupunut tai mielenterveysongelmainen vanhempi ei aina huomaa tarvitsevansa apua. Yhteiskunnassa, jossa jokaisen pitäisi jaksaa, varsinkin olla kotona lasten kanssa, on vaikea hyväksyä omat rajansa.

Jokaisen lapsen kokoaikainen oikeus päivähoitoon on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa perheille, joissa on ongelmia jaksamisen kanssa. Kun lapsen voi viedä hoitoon ilman selittelyjä, hakemuksia, kyselyjä ja todistelua, on hyvä mahdollisuus siihen, ettei väsymys kasva uupumukseksi, uupumus masennukseksi. Kun apua saa tarpeeksi ajoissa ja matalalla kynnyksellä, eivät ongelmat ehdi kasvaa niin isoiksi, että tarvitaan vahvempia ja kalliimpia toimenpiteitä kuten lastensuojelua.

Kun kävimme tätä asiaa läpi kaupunginhallituksessa, kertoi moni, että lapsen paras paikka on kotona. Täydellisessä maailmassa ehkä, mutta todellisuudessa meillä on koteja, joissa on päihdeongelmia, mielenterveysongelmia, ja uupumusta. On koteja, jotka valitettavasti eivät ole lapsen paras paikka. Näitä perheitä on autettava, mutta auttaa kannattaa myös niitä perheitä, joissa tilanne ei vielä ole vakavimmasta päästä. Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen voi osaltaan auttaa siinä, että koti myös pysyy parhaana paikkana. Sellainen koti, jossa vanhemmat jaksavat hoitaa itseään ja lapsiaan, on hyvä paikka.

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen. Päiväkoti tarjoaa turvallisen ympäristön vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, leikkiin ja oppimiseen. Tätä mahdollisuutta tarvitsevat erityisesti ne lapset, joiden koti ei tarjoa turvaa.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa lapset epätasa-arvoiseen asemaan. Se muuttaa yhteiskuntaamme epätasa-arvoisemmaksi paikaksi. Se on merkki siitä, ettei lapsi enää olekaan oikeutettu samoihin palveluihin riippumatta vanhempien tilanteesta, ja sellaista yhteiskuntaa minä en tahdo olla rakentamassa.

 

 

Oikeassa oleva ei opi

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Pohjalaisessa 20.10.2017

Nukkumaan piti mennä jo kaksi tuntia sitten, mutta lepoa tärkeämpää oli olla internetissä oikeassa. Kävin ventovieraan ihmisen kanssa keskustelua siitä, onko tuntemattomien ulkonäön kommentointi soveliasta vai ei, ja olin päättänyt voittaa väittelyn. Olimme ajautuneet keskustelussa sivupoluille, sieltä vielä ryteikköön, mutta en aikonut antaa periksi. Minä olin oikeassa. Hän väärässä.

Ei ollut ensimmäinen kerta. Nettikeskustelussa saattaa olla vaikeaa muistaa, että kommenttikenttään ilmestyvät tekstit ovat ihan oikean ihmisen kirjoittamia. Jutellessa sortuu helposti kärjistämään omia ideoitaan sen sijaan, että miettisi onko toisenkin ajatuksissa jotain järkeä. Ihan vaan väittelyn ilosta.

En ole mielestäni ainut, jolle näin käy. Sosiaalisessa mediassa käydyt keskustelut huokuvat usein empatian puutetta. Empatiassa on kyse toisen ihmisen asemaan astumisesta. Empaattinen ihminen pystyy ymmärtämään, mitä toinen ihminen tuntee, ja muokkaamaan käytöstään sen mukaan.

Ehkä tämä taito unohtuu nettikeskusteluissa erityisen helposti siksi, ettemme näe toistemme kasvoja. Silloin on helppo nähdä keskustelukumppani kaksiulotteisena, mustavalkoisena henkilönä, joka on väärässä joka solullaan.

Kun ihmisen näkemys ja kokemus maailmasta haastetaan, on ensireaktio usein kieltäminen ja entistä tiukempi takertuminen omiin näkemyksiin. Muutosvastarinta on kova. Se saa vähättelemään ja kieltämään toisen kokemuksen.

Tätä esiintyy varsinkin syrjinnän eri muodoista keskusteltaessa. Usein joku kokee asiakseen kertoa, ettei ongelmaa ole, koska hän ei ole siihen omassa elämässään törmännyt. Silloin ongelmasta puhuminen ja mielensä pahoittaminen koetaan turhana hömpötyksenä.

Kyse voi olla naisesta, joka tahtoo olla puhemies, ateistista, jonka mielestä uskonnollien aamuhartaus koulussa on ihan jees, tai naisesta, joka on kuitannut kourinnat ronskilla huumorilla.

Miksi meidän on niin vaikea hyväksyä se, että joku pahoittaa mielensä asiasta, joka ei meitä haittaa yhtään? Miksi tahdomme reagoida toisen mielipahaan vaatimalla hullun lailla oikeutta jatkaa toimintaamme kuten ennenkin sen sijaan, että ottaisimme toiset jatkossa paremmin huomioon?

Toisten kokemusten vähättelyn sijaan voisimme koettaa asettua toisen ihmisen asemaan ja miettiä, mistä mielipaha johtuu. Onko sittenkin niin, että ahdistelu on ihan oikea ongelma yhteiskunnassa, vaikkei sitä juuri minun kohdalleni ole sattunut?

Voisiko joku kokea olonsa ulkopuoliseksi muiden laulaessa suvivirttä, vaikka minulle on yks hailee, että laulussa mainitaan jumala?

Toisia kuunnellessa voi käydä niin, että opimme jotain. Voi käydä niin, että maailma muuttuu hippusen verran paremmaksi paikaksi joka kerta, kun pyrimme ymmärtämään toisen ihmisen asemaa.

Toiset huomioon ottamalla olemme yksinkertaisesti parempaa seuraa. Keskustelu on antoisampaa silloin, kun emme huuda toistemme päälle vaan kuuntelemme ja yritämme ymmärtää. Argumentointia ei tarvitse kokonaan unohtaa, kunhan muistaa ettei keskustelun tarkoitus ole voitto vaan se, että molemmat oppivat jotain uutta.

Minäkin lupaan yrittää seuraavalla kerralla nähdä kommenttikentässä kokonaisen ihmisen, joka koostuu muustakin kuin siitä yhdestä, epäilemättä hyvin väärästä, mielipiteestä.

Itsekäs nainen ja patriarkaatti

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Pohjalaisessa 6.9.2017

Kun SDP:n Antti Rinne patisti naisia synnytystalkoisiin, saattoi hän mielestään puhua perhevapaiden uudistamisen puolesta. Todellisuudessa hän kuitenkin muistutti minua ja monia muita siitä, että patriarkaatti elää ja voi hyvin myös Suomessa, kun keski-ikäinen mies voi katsoa asiakseen kertoa naisille, miten heidän pitäisi elää elämäänsä.

Onko nainen mitään, jos hän ei ole synnyttänyt muutamaa vekaraa isänmaan kestävyysvajetta korjaamaan? Miksi vielä 2020-luvun sarastaessa äitiys on naisen tärkein ja perustavanlaatuisin rooli?

Synnytystalkoisiin patistaminen on selkeä viesti naisille, ei ihmisille yleensä. Mies kun ei ensinnäkään yleensä synnytä, ei yleensä jää kotiin hoitamaan lapsia, ja ennen kaikkea, miestä kun ei nähdä vain lapsiluvun kautta. Isä on ihan kiva lisä tittelien joukkoon, tuo hitusen pehmeyttä esittelyyn, mutta lapsetonta miestä ei leimata kylmäksi ja itsekkääksi olennoksi, joka ei ole täyttänyt perimmäistä tehtäväänsä. Ihmiseksi, josta puuttuu jotain olennaista.

Miehelle ei sanota, että vasta lapsia saatuaan hän on todella mies.

Miksi on niin, että lasten saaminen on yhteiskunnassamme naiselle normi, automaattinen oletus, ja lapsettomuus pitää perustella erikseen? Eikö päinvastoin lasten saamisen soisi olevan asia, jota harkitaan, mietitään ja perustellaan itselleen? Samalla, kun lastentekoon ehdotellaan ajokorttijärjestelmää, kyseenalaistetaan kaikkein vahvimmin niiden päätökset, jotka eivät lapsia hanki.

Toki maailma on täynnä kritiikkiä myös niitä kohtaan, jotka hankkivat lapsia eivätkä toteuta juuri sellaista vanhemmuutta, minkä kritisoija kokee sopivaksi. Monen mielestä lapsia saa syntyä vain yhdenlaisiin perheisiin, niihin, joissa on yksi äiti ja yksi isä. Ei jompikumpi, ei kahta isää tai äitiä.

Lapsettomille naisille kuitenkin hoetaan, että lapsia kannattaisi pian tehdä, ennen kuin on liian myöhäistä. Lapsia pitäisi tehdä vaikka ihan varmuuden vuoksi, ettei sitten myöhemmin kaduta. Ja koska vain itsekäs nainen ei lapsia halua.

Jos tekoja halutaan mitata itsekkyyden määrällä, ovat sekä lapsettomuus että lasten saaminen hyvin lähellä toisiaan. Harva hankkii lasta isänmaan iloksi, vaikka Antti Rinne niin toivookin. Lapsia tehdään, jos saadaan, koska omaan elämään tahdotaan lapsi. Lapsia jätetään tekemättä, koska omaan elämään ei haluta lasta. Miten nämä kaksi tekoa eroavat itsekkyydessä, sitä en ymmärrä.

Synnytystalkoot voikin unohtaa, ja patistelun sijaan tulee pureutua niihin syihin, miksi ihmiset jotka lapsia tahtoisivat, eivät niitä saa. Monille kysymys on taloudellinen, ja siihen pystytään lainsäädännöllä vaikuttamaan. Joku ei ole löytänyt sopivaa kumppania, ja myös yksinäisen ihmisen lapsenhankintaa pystytään helpottamaan. Toiset eivät yrittämisestä huolimatta lasta saa, ja heidänkin asemaansa voidaan parantaa.

Kaiken tämän voi kuitenkin tehdä syyllistämättä niitä, jotka ovat päättäneet jättää lapset tekemättä. Meidän on jo opittava hyväksymään lapsettomuuden syyksi myös se, ettei lapsia halua. Jos samalla vaikka huomaisimme, että naisilla on yhteiskunnalle muutakin annettavaa kuin kohtujemme hedelmät.

Kirjoittaja on lapseton feministi, joka aikoo murskata patriarkaatin.

Meidän ei pidä tehdä itsestämme idiootteja yksinkertaistamalla

 Yhteiskirjoitus Etelä-Pohjanmaan vihreiden puheenjohtaja Tuomas Ojajärven kanssa, julkaistu ensimmäisen kerran Pohjalaisessa 5.9.2017. Tuomakseen voit tutustua lisää hänen nettisivuillaan ja facebookissa.

Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa menee Pohjalaisen (3.9.2017) kolumnissaan juuri siihen pahimpaan maahanmuuttokriitikoiden harhaan, jossa monimutkaiseen ongelmaan esitetään yksinkertaisia ratkaisuja. Tässä retoriikassa annetaan myös ymmärtää jonkun hyväksyvän terroristisen väkivallan. Viljanmaalta menee lisäksi ohi se, miksi väkivaltaisten iskujen jälkeen nostetaan myös oman väestön väkivallan teot kuten koulusurmat esiin.

Olkoon takana poliittinen ääriliike tai joukkosurmaajien ihannointi, on taustalla sama ongelma: ihmisen mieli. Syitä, jotka ajavat ihmisiä äärimmäisiin tekoihin ja radikalisoitumiseen on monia. Yksi perustavanlaatuisimmista syistä on se, että yhteiskuntamme eriytyy kovaa vauhtia. Kun elämä koetaan epäreiluksi ja tuntuu, ettei maailmalta saa mitään hyvää, saattaa syntyä halu kostaa. Tällöin yksilö on myös altis ääriliikkeiden värväykselle. Tästä on kirjoittanut myös Vaasan yliopiston professori Tommi Lehtonen Terroristiksi tulemisen syistä -blogikirjoituksessa.

Radikaalin islamin vaarallisuus on kaikilla tiedossa eikä kukaan ole muuta väittänytkään. Radikalisoituneiden yksilöiden ja solujen löytämiseksi tehdään suojelupoliisissa jatkuvasti työtä. Samoin työtä tehdään sen eteen, että koulusurmia ihannoivat nuoret löydetään ajoissa. Rajat kiinni –ideologialla ja kulttuurisen suvaitsevaisuuden kritisoimisella ei ole mitään tekemistä jihadismin torjunnan kanssa. Radikalisoituminen kun tapahtuu yhtä hyvin täällä jo kauan asuneelle kuin vasta juuri maahan tulleelle.

Myanmarissa buddhalaiset alistavat ja sortavat muslimivähemmistöä politiikan ja uskonnon varjolla. Onko joku silti kuullut kenenkään olevan huolissaan buddhalaisesta radikalismista? Ku klux klan hakee oikeutusta teoilleen niin valkoisesta ylivallasta kuin myös raamatusta. Meistä kristityistä harva kuitenkaan tuntee olevansa vastuussa heidän teoistaan. Islamilaisesta radikalismista puhuttaessa leimataan kuitenkin pienen joukon tekojen perusteella surutta koko uskonto ja kulttuuri.

Vaikka näkyvin yhteinen tekijä lähiaikaisille terrorismiteoille Euroopassa onkin islam, emme voi jättää huomiotta kaikkea muuta, mikä väkivaltaan johtaa. Emme suinkaan tee itsestämme idiootteja hyväksymällä muut kulttuurit ja uskonnonvapauden.

Idiootteja me teemme itsestämme silloin, kun pyrimme yksinkertaistamaan monimutkaisia ongelmia sen sijaan, että etsisimme todellisia ratkaisuja.

Ylen vaalikone

Tästä linkistä, pääset katsomaan vastaukseni Ylen vaalikoneessa sekä vaaligallerian videot!

Vielä huomenna, tiistaina 4.4. ehdit äänestää ennakkoon, varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 9.4.

Muistathan käyttää äänioikeutesi!

Ehdolla kuntavaaleissa 2017

Olen saanut olla mukana Vaasan kaupunginvaltuustossa viimeiset neljä ja puoli vuotta. Aika on ollut mielenkiintoista ja opettavaista, ja kasvattanut entisestään haluani vaikuttaa niin kotikunnassani kuin maanlaajuisestikin. Tahdon jatkaa valtuustossa, koska tahdon puolustaa jokaisen lapsen oikeutta kokoaikaiseen päivähoitoon vanhempien työtilanteesta riippumatta, valita puhtaampaa energiaa ja kaavoittaa kestävästi, puolustaa arvokkaita luontokohteita, kuten Mustikkamaata, ja panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn esimerkiksi turvaamalla perheiden matalan kynnyksen palvelut.

Kunnissa tehdään paikallisella tasolla isoja päätöksiä, jotka vaikuttavat paitsi minun takapihaani, myös globaalisti. Tahdon olla mukana vaikuttamassa siihen, että Vaasassa tehdään vastuullisia ja kestäviä päätöksiä, joiden avulla kaupungistamme tulee viihtyisämpi ja onnellisempi.

Haluan varmistaa, että Vaasan kunnianhimoisen energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteet toteutuvat. Parempi Vaasa tukee energiaklusteriaan ottamalla entistä enemmän omassa energiantuotannossa testattavaksi ja käyttöön uusia innovaatioita, joita alueen yritykset tekevät. Kestävillä energiavalinnoilla ja hankinnoilla varmistamme, että saavutamme tavoitteemme olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä.

Tahdon pitää huolta siitä, että päätöksiä tehdään ennaltaehkäisevästi ja kestävästi niin, että mietitään päätösten taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Parempi Vaasa ehkäisee eriarvoistumista ottamalla aina päätöksenteossa huomioon esimerkiksi lapsi- ja sukupuolivaikutukset. On muistettava, että talous on väline hyvinvoinnin lisäämiseen, ei itseisarvo, ja että monet nopeita säästöjä aiheuttavat leikkaukset aiheuttavat menoja myöhemmin.

Tahdon edistää sitä, että Vaasassa viihdytään. Paremmassa Vaasassa kehitetään torin ja rannan toimintaa niin, että tekemistä löytyy, mutta samalla tilat pysyvät kaikille avoimina. Kaupungin vetovoimaisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavat paitsi peruspalvelut kuten kaikille lapsille tasa-arvoisesti tarjottava päivähoito ja terveydenhoidon saavutettavuus, myös kulttuuri- ja tapahtumatarjonta, toimiva julkinen liikenne, sekä läheltä löytyvät virkistysalueet, joissa pääsee hengähtämään luonnon keskelle.

Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017. Varmista äänelläsi, että vihreitä arvoja puolustetaan Vaasan valtuustossa jatkossakin! Tästä voit käydä katsomassa vastaukseni Ylen vaalikoneessa, sekä vaaligallerian videoni.

 

Mekin tarvitsemme kehitysapua

Kirjoitus on julkaistu Pohjalaisessa 1.10.2015

Kymmenen vuotta sitten tähän aikaan elin jännittäviä aikoja. Vain kahden viikon päässä odotti lähtö vapaaehtoistyöhön Guatemalaan. Olin astumassa maailmaan, josta en tiennyt juuri mitään.

Guatemala oli vuonna 2005 siinä tilanteessa, ettei maahan meneminen ollut kovin suuri riski. Yli kolmekymmentä vuotta kestäneen sisällissodan loppumisesta oli kymmenisen vuotta, ja tilanne oli rauhoittunut niin, että ainakin turistit saivat olla suurelta osin rauhassa.

Elin osan ajastani turistikuplassa, jossa matkaajat ympäri maailman kävivät vierailemassa jatkaakseen reppumatkaansa johonkin muualle.

Elämä oli huoletonta ja nykyajan mukavuudet saatavilla.

Vaikka eloni oli suojaisaa, oli työssäni helppo huomata, etten elänyt lähelläkään sitä totuutta, mitä arki suurelle osalle maan väestöstä oli.

Guatemala Cityn kaatopaikkojen reunoille rakentuneiden slummien perheet saavat elantonsa kierrätettävän jätteen keräämisestä. Paitsi etteivät perheet voi kuvitellakaan pystyvänsä maksamaan lapsen koulumaksuja, tarvitaan pärjäämisen varmistamiseksi koko perheen työpanos. Siksi jätettä keräävät myös lapset, huolimatta siitä että työ on raskasta ja vaarallista.

Järjestö, jossa työskentelin, tarjoaa koulutuksen näiden perheiden lapsille ja sen lisäksi korvaa perheelle ruokakassin avulla sen, ettei lapsi enää kanna korttaan kekoon perheen elannon eteen.

Kun köyhyys on äärimmäistä, on siitä vaikea löytää ulospääsyä.

Nälän kurniessa vatsassa juuri nyt, ei ole helppo nähdä, että jos lapsi saa käydä koulua työnteon sijaan, voi hänen tulevaisuutensa olla parempi. Ilman koulutusta lapsista taas ei kasva aikuisia, jotka kehittävät maata vähemmän kohti tasa-arvoisempaa hyvinvointia. Että maa voisi kehittyä, ei koulutus saa olla varakkaiden etuoikeus.

Köyhyyden kierteen rikkomiseen tarvitaan usein ulkopuolista apua, ja kun mahdollisuus annetaan, otetaan se vastaan.

Järjestö, jossa työskentelin, antaa nykyisin koulutuksen paitsi noin kuudellesadalle lapselle myös sadalle lukutaidottomalle aikuiselle. Koulutuksen hyöty ei näy ainoastaan siinä, että yksilö elää terveempää elämää paremmissa olosuhteissa, vaan koko yhteiskunnassa.

Tasa-arvoinen yhteiskunta ei ajaudu kriiseihin yhtä herkästi. Tämän vuoksi lapsen pääsy kouluun toisella puolella maapalloa vaikuttaa myös meidän todellisuuteemme. Siksi esimerkiksi suomalainen kehitysapu panostaa paljon kouluprojekteihin. Tai panostaa ainakin vielä, kun ei hallitus ole ehtinyt leikata avusta leijonan osaa.

Vapaaehtoistyö ja kehitysapu ovat sitä paikan päällä auttamista, jota tällä hetkellä paljon peräänkuulutetaan.

On olemassa niitä rohkeita, jotka menevät avuksi keskelle sotaa, ja heille kuuluu suuri kiitos rohkeudesta. Uskallan kuitenkin väittää, että kriisien ennaltaehkäisy on kannattavampaa, turvallisempaa ja vähemmän kuluttavaa kuin niiden ratkominen.

Meidän ei kannata kovinakaan aikoina leikata kehitysavusta, joka antaa pienellä panoksella paljon pitkäkestoisia tuloksia.

Tämä maailma on meidän yhteinen kotimme, eikä avun lähettäminen toiselle puolelle maapalloa ole sen hullumpaa kuin kaatuneen naapurin auttaminen takaisin ylös.

 

Jos olisin pakolaisen äiti

Kirjoitus on julkaistu Pohjalaisessa 1.9.2015.

Learning by experience tarkoittaa kokemuksen kautta oppimista, ja sen nimiseen projektiin osallistuin yli kymmenen vuotta sitten. Suomen pakolaisapu haki vapaaehtoisia auttamaan oppimateriaalin luomisessa suomalaisille ja ruotsalaisille yläkoululaisille, ja pääsin ilokseni mukaan.

Projektin tarkoituksena oli luoda oppimateriaali, joka paitsi antaa tietoa pakolaisuudesta, myös auttaa nuorta eläytymään toisten kokemuksiin ja näin ymmärtämään paremmin, mitä pakolaisuus oikeasti tarkoittaa.

Koulutuksessa meille järjestettiin esimerkiksi roolipeli, jossa olimme paossa kodistamme.

Minulle on parhaiten jäänyt mieleen tilanne, jossa menimme suojaan erääseen huoneeseen. Hetken siellä oltuamme oveen koputettiin. Koputus oli kova ja kiihkeä, pelottavakin.

Huone hiljeni entisestään. Kuiskaillen mietimme ryhmässä, mitä teemme. Emme tietenkään avaa ovea, siellä on joku joka uhkaa meitä, sanoi yksi. Entä, jos siellä on joku joka myös kaipaa turvaa? kysyi toinen.

Olin Suomessa, Helsingissä tai Tampereella, jonkun koulun tiloissa. En enää muista sitä tarkasti. Turvassa kuitenkin. En ollut sota-alueella, enkä oikeasti paossa mistään. Vaikka avaisin oven, ei minulle kävisi kuinkaan.

Siitä huolimatta kurkkuani kuristi. Vaikka en enää muista paikkaa, jossa koulutus järjestettiin, muistan pelon ja ahdistuksen, epävarmuuden tunteen.

Entä jos joku tarvitsee apuamme? Jos emme avaa ovea, ei tuo henkilö pääse turvaan. Entä jos avaamme oven, ja siellä onkin sotilaita? Jos siellä on sotilaita, ehkä ne lähtevät pois, jos olemme ihan hiljaa. Mutta jos olemme hiljaa, emme koskaan saa tietää, jos oven takana onkin toinen avun tarpeessa oleva. Joku, joka on nyt yksin ja peloissaan, koska me emme uskaltaneet avata. Ehkä siellä on perhe, joka ei selviä, koska me pelkäämme oman henkemme puolesta. Itketti, vaikka tiesin tilanteen olevan kuviteltu.

Tiedän, että vaikka muistan tuon leikin aikana kokemani pelon ja ahdistuksen, en tiedä vielä mitään siitä pelosta ja ahdistuksesta, jota ihminen tuntee jättäessään kotinsa paetakseen uhkaa.

En voi tietää, miltä tuntuu jättää taakseen tutut kadut, huoneet ja astiat, ja tietää, ettei ehkä koskaan enää palaa. En osaa kuvitellakaan, miltä tuntuu joutua perheestään eroon ja pelätä, miten heidän on käynyt. Enkä sitä, miltä tuntuu olla se, jonka perhe lähettää turvaan, jääden itse toivomaan parasta.

Vaikken voi tietää murto-osaakaan siitä tuskasta ja pelosta, jota nuo ihmiset tuntevat, voin yrittää ymmärtää. Sitä meidän kaikkien pitää nyt harjoitella. Maailmassamme on kriisejä, joissa kärsijöinä ovat ihmiset, kuten minä ja sinä. He tarvitsevat apuamme. Meidän on pystyttävä näkemään heidän hätänsä.

Myös ne nuoret miehet, jotka hakevat apua Suomesta, ovat jonkun lapsia.

Jos elämäni olisi ollut toisenlainen, minulla voisi hyvinkin nyt olla teini-ikäinen poika. Jos minulla olisi tuo poika, jota rakastaisin yli kaiken, niin kuin äideillä on tapana, tahtoisin lähettää hänet pois vaaran uhatessa. Lähettäisin hänet etsimään turvaa ja toivoisin, että mihin hän sitten meneekin, siellä on ihmisiä jotka näkevät hänet ihmisenä. Ihmisiä, jotka ymmärtävät, että hänen selviytymisensä on minulle tärkeämpää kuin omani.